History

8 Augustus 1955
Oprichting als: ‘Het West’
2 Februari 1957
Naamswijziging in: ‘Jeugd- en Showdrumband Jong Hoorn’.
31 Januari 1966:
Naam aangevuld tot: ‘Jeugd- en showdrumband Jong Hoorn en folkloristische dansgroep De Westfriese Boertjes’
28 November 1973
Koninklijke goedkeuring
1 november 1978
Naam gewijzigd in: ‘Majorette en showdrumband Jong Hoorn’
7 Augustus 1980
Vaststelling huidige naam: ‘Showband Hoorn’
3 oktober 1987
Burgemeester Mr. P.M.G.P. Janssens opent officieel het verenigingsgebouw welke de naam : “De Vesting” krijgt.
Eregalerij
Beschermheer :
G.O van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn.
Erevoorzitter :
Dhr. Jac Loos †
Ereleden :
S. Loos           †
J. Reinderman †
J. Ay
M. Stam          †
L. Burggraaff   †
H. Verduijn      †
A. Koning        †
P. Stam

Ere-instructie :

R. Wagemaker
Samenstelling:
De vereniging kent ruim 50 spelende leden, leerlingen in opleiding, een deskundig instructieteam en uitgebreide begeleiding.
De vereniging word geleid door een uit 9 personen bestaand bestuur, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het Dagelijks Bestuur vormen.
Tevens wordt Showband Hoorn bijgestaan door steunende leden, adviseurs en commissies
Repetitietijden:
Iedere dinsdagavond repeteert de band van 19.45- 21.30. Zowel de muziek als de marsexercitie worden dan doorgenomen.Op de vrijdagavonden trainen de mini-en majorettes van af 18.30 uur. Iedereen die belangstelling heeft mag komen kijken!!Ons adres: gebouw De Vesting, ingang Doelenplein
Clubblad:
Het orgaan van Showband Hoorn draagt de naam: De Grote Trom. Deze wordt sinds 2013 digitaal “verspreid” op elke 1e van de maand middels onze website. Deze is sinds dien dus ook voor iedereen vrij in te lezen.  “De Grote Trom” verschijnt 11 keer per jaar.
Activiteiten:
Niet alleen maken wij muziek ook op andere manieren zijn wij als groep bezig.Showband Hoorn presenteert zich o.m. tijdens:- Optochten en evenementen,
- Optredens op verzoek van particulieren, bedrijven en instellingen,
- Concoursen en festivals
- Optredens in het buitenland
- DonateursconcertDaarnaast organiseert de vereniging activiteiten om de contributie laag te kunnen houden zoals;-De jaarlijkse huis-aan-huis collecte; een keer per jaar geen repetitie maar enkele avonden in de week collecteren.
-Het barbequefeest; tijdens de Hoornse Kermis een groots evenement waar bijna alle leden aan meehelpen.
-Het inzamelen van oud papier; tegen een kleine vergoeding halen leden 1 maal per 14 dagen oud papier op: een zeer belangrijke bron van inkomsten.-Ook organiseren wij kerst- en paaskienmiddagen, het midzomerfeest en een nieuwjaarsconcert, de laatste twee met medewerking van de Erika-kapel- De Piet Has Marsparade.
- Eigen werkzaamheden binnen de vereniging.Verder hebben wij allerlei clubactiviteiten zoals het St. Nicolaasfeest, kerstbal, reizen naar het buitenland, werkweekend, biertapwedstrijd, zwemmiddag, zeskamp etc. Dit alles ter bevordering van de onderlinge band.
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Peter Manshanden
Secretaris: Petra Stam
Penningmeester: Cees Guichelaar
Instructie team:
Drumfanfare: Piet Stam
Tamboers Piet Stam
Dirigent : Jeroen Woelders
Mini- en Majorettes: Mariëlle Nat
Tessa Verberne
Tambour Maitre:
TamboerMaitre: Stefano van Neck
Ons adres:
Showband Hoorn
Achter de Vest 34
1621 GK Hoorn
Telefoon 0229-215544

Reacties zijn uitgeschakeld.